Karanteenikaupassa on vieraillut yhteensä 215 asiakasta, tänään kävijöitä on ollut 1 .

Jotta palvelu olisi kaikille osapuolille positiivinen kokemus, on tiettyjä yhteisiä pelisääntöjä, joiden noudattamista edellytämme sen käyttöehtojen lisäksi. Sääntöjen rikkominen voi johtaa käyttäjän yksittäisten ilmoitusten tai koko käyttäjätunnuksen poistamiseen Karanteenikauppa.fi:stä.

Yleisiä periaatteita

 • Sivuston tarkoitus

Tämän sivuston tarkoitus on koota ideoita, mitä kaikkea voi vallitsevasta koronapandemiasta huolimatta tehdä – sekä ilmaisia ajanviettovinkkejä että maksullisia tuotteita ja palveluita, täten edistämällä yritysten mahdollisuuksia selviytyä vallitsevasta koronapandemiasta. Maksutapahtumat suoritetaan yritysten omien sivustojen ja tarjousten kautta. Käyttäjien välisten erimielisyyksien selvittäminen on kauppakumppanien itsensä vastuulla.

 • Rehellisyys

Käyttäjät vastaavat itse tuotekuvausten totuudenmukaisuudesta, tarjousten pitävyydestä ja toimintansa rehellisyydestä. Karanteenikauppa.fi varaa oikeuden poistaa vilpilliset tai muutoin sääntöjenvastaiset myynti-ilmoitukset sekä niiden ilmoittajat palvelusta viipymättä k.o. ilmoituksista tiedon saatuaan.

 • Turvallisuus

Käyttäjän henkilö- tai tunnistamistiedot voidaan luovuttaa viranomaisille väärinkäytösten tutkimiseksi.

Myymistä koskevia sääntöjä

Yrittäjän kannattaa ilmoituksessaan kuvata tuote ja sen ominaisuudet mahdollisimman selkeästi ja laajasti. Ilmoituksen kiinnostavuutta saa mielellään lisätä hyvillä kuvilla, yksityiskohtaisilla kuvauksilla ja muilla markkinoinnillisilla keinoilla. Väärinkäytösten välttämiseksi ja ostajien harhaanjohtamisen estämiseksi ilmoituksia kuitenkin koskee muutamat säännöt, jotka yrittäjän tulee ottaa huomioon.

Karanteenikauppa.fi -palveluun ilmoitettavien ilmoitusten tulee noudattaa alla mainittuja kriteereitä. Ellei ilmoitus täytä näitä vaatimuksia, se voidaan poistaa luvattomana. Karanteenikauppa.fi:n ylläpito varaa itselleen oikeuden tulkita vapaasti ja tarpeen mukaan muuttaa ja täydentää näitä sääntöjä. Mikäli et ole varma oman ilmoituksesi sopivuudesta, ota yhteyttä ylläpitoon ennen ilmoituksesi julkaisemista. Erikoisemmat ilmoitukset vaativat aina ylläpidon etukäteisluvan.

 • Yrittäjän on kuvattava tuote/palvelu ja sen ominaisuudet mahdollisimman totuudenmukaisesti ja kerrottava kaikki olennaiset ostopäätökseen vaikuttavat seikat.
 • Ilmoituksen on oltava voimassa olevien lakien sekä hyvien tapojen mukainen.
 • Ilmoitus ei saa loukata immateriaalioikeuksia.
 • Ilmoituksen otsikon on kuvattava myytävänä olevaa tuotetta/palvelua.
 • Ilmoituksen on oltava asianmukaisella osastolla.
 • Ilmoituksen kuvauksessa on lupa mainita linkki myyjän verkkosivuille ja linkittää muihin Karanteenikauppa.fi:ssä myynnissä oleviin ilmoituksiin
 • Kaikkia tuotteita ei saa ilmoittaa Karanteenikauppa.fiissä. Tutustu tarkemmin, minkälaiset ilmoitukset ovat kiellettyjä:

Karanteenikauppa.fi:ssä kielletyt ilmoitukset

Seuraavanlaisten tuotteiden ilmoittaminen Karanteenikauppa.fi -palveluun on kiellettyä. Karanteenikauppa.fi varaa oikeuden tulkita ja laajentaa tätä luetteloa ja myös tarvittaessa kieltää sellaisen tuotteen myyminen, jota tällä listalla ei ole mainittu.

Kielletyt ilmoitukset:

 • Tuoteväärennökset ja piraattituotteet.
 • Aitoja väkivaltakuvauksia tai eläin-, väkivalta- tai alaikäispornoa sisältävät kuvatallenteet. Lisätietoja kielletyistä kuvatallenteista löytyy Kansallisen Audiovisuaalisen Instituutin sivuilta.
 • Kaikki alkoholi- ja tupakkatuotteet, sisältäen myös sätkäpaperit.
 • Uhanalaisten ja rauhoitettujen eläinten nahasta valmistetut tuotteet ja täytetyt eläimet. Lisätietoa rauhoitetuista ja uhanalaisista eläimistä, näiden kaupasta ja lupamenettelyistä löytyy Ympäristöministeriön verkkopalvelusta.
 • Kaikki elävät eläimet.
 • Kaikki sellaiset tuotteet, joiden myyminen on luvanvaraista, ellei yrittäjä voi osoittaa omaavansa kyseistä lupaa.
 • Kaikki sellaiset tuotteet, joiden valmistaminen, myyminen tai ostaminen on Suomen lain vastaista.

Immateriaalioikeuksien kunnioittaminen ja antipiratismi

Karanteenikauppa.fi edellyttää käyttäjiltään immateriaalioikeuksien kunnioittamista. Karanteenikauppa.fi -palvelua ei saa käyttää tuoteväärennösten tai piraattituotteiden myymiseen.

Reagointi sääntörikkomuksiin

Karanteenikauppa.fi pyytää sekä käyttäjiltä että oikeudenhaltijoilta apua väärinkäytösten löytämiseksi.

Käyttäjiä ja oikeudenhaltijoita kehotetaan tekemään Karanteenikauppa.fi -palvelun ylläpidolle ilmoitus sääntöjenvastaisista tuotteista.

Karanteenikauppa.fi poistaa näiden ohjeiden vastaiset myynti-ilmoitukset viipymättä niistä tiedon saatuaan. Tuoteväärennöksiä ja piraattituotteita myyvien taikka muutoin näiden ohjeiden vastaisesti toimivien käyttäjien käyttäjätili voidaan jäädyttää määräaikaisesti tai sulkea lopullisesti.

Lisäksi käyttäjän henkilö- tai tunnistamistiedot voidaan luovuttaa viranomaisille väärinkäytösten tutkimiseksi. Tuoteväärennöksiä tai piraattituotteita myyneet henkilöt voidaan tuomita rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisiin seuraamuksiin.

Muutokset ja voimaantulo

Säännöt ovat voimassa toistaiseksi. Karanteenikauppa.fi pidättää oikeudet muutoksiin.