Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Laadittu 23.3.2020

 1. Rekisterinpitäjä

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

 1. Rekisterin nimi

karanteenikauppa.fi -sivustolle rekisteröityneet

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Yhteyshenkilö:
Pirjo Reinikainen

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

Virastokatu 2, FI-55100 IMATRA

Puhelin: 05 235 2220

info@kehy.fi

 1. Rekisterin käyttötarkoitus
 • Lainsäädännössä tarkoitettujen markkinointikieltojen toteuttaminen
 • Sivuston käyttöön ja toiminnallisuuteen liittyvään viestintään rekisteröityneille

Käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:

 • Yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoite
 • Demografiset tiedot: sukupuoli
 • Kiinnostuksen kohteet ja käyttäytyminen rekisterinpitäjän www-sivustoilla ja palveluissa
 • Muut asiakkaan itse antamat tiedot
 • Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot: mm. päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selain
 1. Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sivustolle rekisteröinnin yhteydessä antamillaan tiedoilla. Sivustolla käytämme evästeitä sen sisällön räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja sivuston kävijämäärän analysoimiseen Google Analyticsilla

 1. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.

 1. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

 1. Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

 1. Tarkastus- ja korjausoikeus, sekä oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa muuttaa tai poistaa tietonsa.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä.

Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 1. Siirto- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen.

Siirto- ja kielto-oikeus astuivat voimaan 25.5.2018.

 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.